Things You Don´t Know

date of exhibition: 2003/11/21 - 2004/01/17
institution: K&S Gallery
type of exhibition: kolektivní

notes:
Založeno podle www.i-datum.cz
katalog
Ptáček, Jiří. Tenká česká linie. In: Umělec (3), č. 3, s. 86-89