Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954-1962

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1963   Lubomír Přibyl