Jaroslav Klápště: Grafika

date of exhibition: 1983/09/08 - 1983/10/30
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská