Jaroslav Klápště: Grafika

date of exhibition: 1983/08
institution: Rodný dům Václava Šolce (Šolcův statek)
type of exhibition: autorská