Jaroslav Klápště: Obrazy, kvaše

date of exhibition: 1983/03
institution: Galerie Zlatá lilie
type of exhibition: autorská