Jaroslav Klápště: Obrazy a grafiky

date of exhibition: 1995/01
institution: Galerie MAG
type of exhibition: autorská