Restaurátorské umění 1948-1988

date of exhibition: 1989/04 - 1989/06
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní