Posmrtná výstava Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty F.Bílka, kresby V. Morstadta, sbírku starých rytin z majetku UB

Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
  Výstavy UB (1863 - 1951)