Bohuslav Reynek 1872 - 1971: Co zemí jest a co již není. Grafické dílo z let 1930 - 1970

date of exhibition: 2000/04/15 - 2000/05/31
institution: Vlašský dvůr
type of exhibition: autorská