Česká serigrafie

date of exhibition: 2000/04/11 - 2000/05/08
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní