Čtyřverší

date of exhibition: 1991 - 1991/05/26
institution: Městská galerie a muzeum kostelecké keramiky
type of exhibition: kolektivní