Pocta Bohuslavu Reynkovi a Suzanne Renaudové

date of exhibition: 1992/03/26
institution: Divadlo Viola
type of exhibition: autorské čtení/přednes textu