Inter-Kontakt-Grafik V. mezinárodní trienále grafiky

date of exhibition: 2007/10/10 - 2007/11/25
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní