Písmo ve výtvarném umění

date of exhibition: 1995
institution: Městské divadlo
type of exhibition: kolektivní