Pavel Hayek

date of exhibition: 1996
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: autorská