Písmo ve výtvarném umění

date of exhibition: 1995
institution: Základní umělecká škola Františka Kmocha
type of exhibition: kolektivní