Písmo ve výtvarném umění

date of exhibition: 1995
institution: Malá galerie Na hradbách - Arton
type of exhibition: kolektivní