Žáci Fillovy školy, Obrazy, grafika, plastiky

date of exhibition: 1987
institution: Muzeum Českého ráje v Turnově
type of exhibition: kolektivní