Žáci Fillovy školy, Obrazy, grafika, plastiky

date of exhibition: 1987 - 1988
institution: Okresní muzeum a galerie
type of exhibition: kolektivní