Český jazz 1920 - 1965

date of exhibition: 1965/09/27 -
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: kolektivní

notes:
85. expozice
výstava u příležitosti 2. mezinárodního festivalu jazzové hudby v Praze
libreto výstavy připravil: Jaromír Hořec
na výtvarném řešení spolupracovali: Jan Mikeš a Zbyněk Kučera
hudební doprovod: Jazzové studio