Postřehy / Remarks

date of exhibition: 2007/11/12 - 2007/12/02
institution: Entrance Gallery, Karlin Studios
type of exhibition: kolektivní

notes:


Projekt tří umělců (Milan Salák, Tereza Severová, Tereza Velíková) s názvem „Postřehy" je snahou o vytvoření vizuálně myšleného zmapování každodenního životního prostoru. Vznikal a vyvíjel se postupně. Na začátku byla touha vytvořit jednotnou instalaci, která by spojovala fragmenty z všedního domácího prostředí s prostředím výstavního prostoru. Imaginativní hranice mezi těmito dvěma světy se později stala důležitým prvkem, který určil tvar celé instalace.

Prostředí galerie často expozici posouvá či pozměňuje její význam, mnohdy bez vědomí umělce samotného. Tomuto se tato výstava snaží předejít, a proto v galerii vytváří prostor nový, určuje jej za výstavní a přikládá mu neméně podstatnou úlohu jako jednotlivým projektům. Tento nový výstavní prostor se tak stává neodmyslitelnou součástí jednotlivých prací. Neustupuje jim, ani nedominuje. Stává se tedy sám objektem mezi ostatními objekty a instalacemi.

Pro umělce se svět umění stává realitou. Lze na toto konstatování uplatnit aritmetickou komutativní metodu a v duchu řešení rovnic prohlásit že: ....realita se stává uměním? Jaký je potom vztah reality modifikované pohledem umělce a konkrétním místem z kterého vychází? Výstava se nepokouší o postulování filosofického pohledu, je spíše snahou o zachycení všednodenních postřehů a ohledání jejich platnosti v nových souvislostech.

(http://www.futuraproject.cz)