Milan Grygar: Obraz a barva

institution, city, address
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice), Michalská 7