Čestmír Suška: Průhledné práce / Transparent Works

date of exhibition: 2007/06/28 - 2007/09/23
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorská

notes:
cyklus Alternativy
románské výstavní prostory