Celostátní soutěž kresleného humoru Písek 68

date of exhibition: 1968/12/15 - 1969/02/02
institution: Oblastní muzeum v Písku
type of exhibition: kolektivní