Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004

date of exhibition: 2004/07/15 - 2004/09/26
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
Salon, Kabinet
Pavel Herynek (1943), olomoucký výtvarný umělec, patří k výrazným osobnostem současného českého kulturního života. Jako výtvarník a programový pracovník se podílel na činnosti Divadla hudby OKS v Olomouci (1972–1988). Je členem Spolku olomouckých výtvarníků a skupiny Klubu konkretistů 2 Olomouc. Svou výtvarnou tvorbou stírá hranice a umělé předěly mezi světem užité a volné umělecké tvorby. Tyto zásady uplatňoval i jako zakladatel a vedoucí ateliéru Kov a šperk na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1990–2003). Jeho dílo vždy vychází z úcty k materiálu, z dokonalosti zpracování, ze sepětí s přírodou. Retrospektivní výstava představuje náhled do autorovy tvůrčí práce v posledních třiceti letech a dokládá všestrannost jeho talentu v oblasti šperku, v objektové tvorbě a kreslířském díle.
Herynkův mnohostranný talent vždy vykazoval silné plastické a prostorové cítění, které se vyváženě projevuje jak v jeho šperkařské tvorbě, tak u jeho objektů. Samostatný oddíl výstavy tvoří šperky představené v celé vývojové škále autorova díla, od šperků z ušlechtilých dřev kombinovaných s perletí, kovem, slonovinou apod. ze 70. let 20. století, inspirovaných přírodními motivy, po šperky s geometrizujícími motivy z let osmdesátých. Další linie jeho výtvarných projevů jsou dále zastoupeny například šperky s využitím textilu, umělých hmot, papírovými šperky či šperky z nalezených předmětů. Herynkova tvorba na tomto poli řadí autora k nejvýznamnějším, v pravém slova smyslu moderním tvůrcům tohoto oboru u nás. Jeho práce jsou prezentovány na závažných přehlídkách českého šperku u nás a ve světě a jsou součástí mnoha našich i zahraničních uměleckých sbírek.
Samostatnou oblastí jeho tvorby je řada pozoruhodných objektů, které vznikaly vždy v logických souvislostech Herynkova uměleckého vývoje.
Součástí výstavy je také výběr kreseb, které byly vždy organickou součástí Herynkovy práce a v nichž dospěl od inspirace světem přírody v 70. a 80. letech 20. století až ke znakovosti vyjádření rozvíjené od roku 1989. V tomto období vznikaly jeho experimentální cirkulární kresby a jiné příbuzné práce, které nazývá rotokaligrafiemi.
K výstavě připravilo Muzeum umění samostatnou česko-anglickou publikaci jako další vklad k poznání osobnosti, která výrazně přispívá k obohacení kulturní historie v oblasti uměleckého řemesla, designu, objektové, kresebné a grafické tvorby.
-aš-