Česká a slovenská kresba 1989 - 1992

date of exhibition: 1992/12/17 - 1993/02/28
institution: Považská galéria umenia v Žiline
type of exhibition: kolektivní