Michael Rittstein: Lesklá alej / Splendem avenue

date of exhibition: 2008/04/22 - 2008/06/14
institution: Dům umění
type of exhibition: autorská

notes:
-
Galerie výtvarného umění v Ostravě se výstavou děl jednoho z předních českých malířů střední generace, přihlašuje k probíhající velké retrospektivní výstavě (Národní galerie v Praze, Muzeum umění v Olomouci). Krajiny v díle Michaela Rittsteina nabízí divákovi užší pohled na malířské dílo, které svým významem dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co česká výtvarná scéna nabízí. Spíše než krajinami skutečnými jsou krajinami umělcova světa, do něhož vtahuje diváka zcela charakteristickým způsobem a nepopsatelnou energií. Budou prezentovány obrazy zahrnující období malířovy tvorby mezi lety 1996-2005 a nebudou chybět vpravdě monumentální malby (300 x 360 cm).
Po polovině minulého desetiletí se českým uměleckým světem začala šířit téměř poplašná zpráva, že jeden z posledních představitelů tzv. české grotesky, opustil figurální malbu. Je pravdou, že se v tomto období v díle Michaela Rittsteina historka dostává do pozadí, snad z pocitu dovyprávění zažitých příběhů. Hlavním důvodem byla asi snaha další práce s obrazovou plochou, a protože se pohyboval v krajině, tak i ta se dostala i do obrazu. Ačkoliv krajina samotná byla spíše záminkou a Michael Rittstein ji asi nevnímá jako téma dosahující kosmické šíře a „hledání domova“, jak tomu bylo u romantiků 19. století, můžeme ji vnímat podobně v poloze úniku před postupujícím odlidšťováním průmyslové civilizace. Vždyť Brnířov, malá vesnička poblíž česko-německé hranice, přiléhající ke Kdyni, kde Rittstein zajíždí na dlouhé pobyty a do krajiny se téměř odstěhoval, poskytla umělci zažít novou radost z malby, uvolnění, nové možnosti a variace.
Jiří Jůza