Tvůrčí skupina Syntéza

date of exhibition: 1968/12 - 1969/01
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: kolektivní