Mezinárodní trienále současného umění 2008

date of exhibition: 2008/06/03 - 2008/09/14
institution: Veletržní palác
type of exhibition: kolektivní