Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert

date of exhibition: 1980/09/30 - 1980/10/04
institution: Garmisch-Partenkirchen
type of exhibition: kolektivní

notes:
Ve sborníku 91234 je termín výstavy uveden od 1980/08/30 - 1980/10/04.
Termín 1980/09/30 - 1980/10/04 je uveden pro trvání druhého kongresu Sovětských a východoevropských studií, z jehož podnětu byla výstava koncipována.