Matej Krén: Pasáž

date of exhibition: 2004/09/08 - 2004/11/07
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: autorská

notes:
Konírna
-
Dílo Mateje Kréna je nezaměnitelné mimořádným tvůrčím rozpětím. V posledních letech na sebe upoutal pozornost svým vyhraněným přístupem k soše, objektu, instalaci, kresbě, grafice, malbě, akčnímu umění, filmu, hudbě, zvuku a slovu na mnohých prestižních světových přehlídkách umění. Jeho práce se dotýkají nejen velice aktuálních problémů jako je stírání hranic mezi skutečností a fikcí, pamětí a současností, ale i klasických výtvarných témat - kupříkladu vztah vnitřního a vnějšího, nebo části a celku. Pro jeho tvorbu je charakteristické hledání obsahové komplexnosti vyjádřené lapidární a srozumitelnou výtvarnou řečí. V Museu Kampa byl instalován jeho projekt "Pasáž", který představoval jakousi symbolickou "zkratku napříč světy", ve kterých existujeme či pobýváme: přes svět faktický, reálný, do světa lidské kultury, kde je skutečnost zaměněná za skutečnost jinou - virtuální - za skutečnost slova, textu, znaku, symbolu a obrazu.
museumkampa.cz