Computer graphic

date of exhibition: 1968/03/10 - 1968/03/31
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní