Tvůrčí skupina Hollar: Grafika

date of exhibition: 1958/11/13 - 1958/12/31
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní