Ladislav Čepelák, Pavel Sukdolák: Grafika a kresby z Povltaví

Subordinate Document
published, title (subtitle)
1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem)
1957   Přínos minulé výstavní sezóny (Příspěvek k profilu nejmladší generace výtvarníků)