Česká grafika členov SČUG Hollar

date of exhibition: 1955/04
institution: Hviezdoslavovo námestí č.16
type of exhibition: kolektivní