Dánské grafické umění

date of exhibition: 1926/09 - 1926/10
institution: Národní Shromáždění, místnosti Krasoumné Jednoty
type of exhibition: kolektivní