Marie Blabolilová

date of exhibition: 1992/12 - 1993/01
institution: Galerie Vysoké školy báňské
type of exhibition: autorská