Milan Bočkay: Kresby alebo to čo uvidíte nebude to čo uvidíte

date of exhibition: 1998/09/17 - 1998/10/30
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: autorská

notes:
refektář
v rámci 41. festival Bezručova Opava