Michal Blažek: Platičnost I

date of exhibition: 2004/11/25
institution: Bělidlo galerie, kavárna, internet
type of exhibition: přednáška/projev