Michal Blažek: Platičnost II

date of exhibition: 2004/12/09
institution: Bělidlo galerie, kavárna, internet
type of exhibition: přednáška/projev