Přemlčet současnost (c) [hlava 2002]: 22 sochařských portrétů: Michal Blažek

date of exhibition: 2002/10/11 - 2002/11/17
institution: Café Galerie Gamin
type of exhibition: autorská