Milan Albich: Obrazy, kresby, knižní grafika

date of exhibition: 1995/06/24 - 1995/09/10
institution: Městské muzeum v Jaroměři
type of exhibition: autorská