Milan Albich: Obrazy a obrázky, k letošním pětasedmdesátinám

date of exhibition: 2000/11/01 -
institution: Galerie Futura
type of exhibition: autorská