Posmrtná výstava Richarda Laudy a Bedřicha Piskače

date of exhibition: 1929
institution: Praha
type of exhibition: kolektivní