Malíři a sochaři Umělecké besedy 48

date of exhibition: 1948/03/11 - 1948/04/25
institution: Slovanský ostrov
type of exhibition: kolektivní