Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze

date of exhibition: 1948/06/13 - 1948/07/14
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní