České umění po roce 1945

date of exhibition: 1988/01/14 - 1988/02/28
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní