Den evropského dědictví 2003

date of exhibition: 2003/09/14
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: performace/akce