Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic

date of exhibition: stálá expozice
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: kolektivní