Bronislava Šnajdrová

date of exhibition: 2007/12/01 - 2008/02/02
institution: Dům knihy Portal
type of exhibition: autorská

notes:
3. patro